Bublinková

Každý deň si zaumieňme, že sa nebudeme sťažovať. To však neznamená, že neskorigujeme situácie, ktoré si to budú vyžadovať. Ani nebudeme žiť s hlavou v oblakoch a predstierať, že nič negatívne neexistuje. Ide o to, aby sme boli stále pozitívne naladení, ak to bude možné. Praskajme bublinky negatívnych myšlienok a nechajme ich maľovať krásne obrazce stôp.

Nesťažuj sa, keď ti sťažovanie nepomôže. Šomranie začína v srdci a von vychádza ústami, preto najprv uzdravme svoje postoje a neskôr sa dá do poriadku aj ovocie našich pier.

Keďže problém sa začína v mysli, začnime ho riešiť práve tam.