Kvačky

Odpustiť.

A teda nedržať vo svojich rukách, ale pustiť. Nenárokovať si niečo, neuplatňovať spravodlivosť podľa vlastných predstáv.

Odpustenie je rozhodnutie. Je to proces pretvárania srdca. Odpustenie sa prejavuje v postupnom púšťaní vecí zo svojich rúk. Je to rozhodnutie, ktoré je nevyhnutné potvrdzovať vo svojich myšlienkach.

Pustiť a ak treba aj zakvačiť.