Stolové

Stôl (text/hudba: Skyva)

(…) Na dubové drevo zaťaté päste
a pol metra sa na tom mieste
zdalo ako nekonečné vzďaľovanie. 

Odkladáš nachystané zbrane.
Poď, pomôž mi, sami si prestierame… 
Viem, čo je za mnou, sa už neodstane. 
Drevo nech nás spája, kde sa stretávame. 

Vystieram unavené ruky
ako plášť zo snov nesplnených tkaný, 
aj palmové listy z prianí –
čokoľvek, čo nás na koncoch stola spojí.

nekonečná studnica inšpirácie- SKYVA