Personalizované

zosobnený, zľudštený; s ľudskými rysmi a vlastnosťami